Heeft u al een DVZA-overeenkomst afgesloten in het kader van OPEN?

img

  • Vrijdag 25 juni 2021
  • MediPC
  • Deel op:

Neemt uw huisartsenpraktijk deel aan OPEN, dan heeft u nog enkele weken om de volgende stap te zetten, zodat online inzage ook mogelijk wordt via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Deelnemende praktijken moeten een DVZA-overeenkomst afsluiten en ingeschreven staan op de MedMij Zorgaanbiederslijst. We verwachten dat er deze zomer aanvullende financiering komt voor praktijken voor deze DVZA-aansluiting.

De DVZA zorgt voor de ‘stekker’ aan de HIS-kant, zodat veilig gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen een HIS en een MedMij-gelabeld PGO. Die ‘stekker’ is nodig om een patiënt met een MedMij-gecertificeerde PGO toegang te geven tot inzage in het eigen dossier. DVZA wordt aangeboden door uw HIS-leverancier of door een derde partij die hiervoor door de HIS-leverancier is ingeschakeld. Lees ook ons eerdere bericht hierover.

Onder andere vanwege drukte bij de leveranciers door de Covid-pandemie heeft de aansluiting op de DVZA wat vertraging opgelopen. Daarom heeft het ministerie van VWS de deelnemers aan het OPEN-programma 2 maanden extra gegeven(externe link) en hebben huisartsenpraktijken nu nog een paar weken de tijd om een overeenkomst met een DVZA-leverancier af te sluiten.

DVZA-overeenkomst afsluiten

Veel praktijken hebben al een DVZA-overeenkomst gesloten en hebben daarmee ook hun registratie op de Zorgaanbiederslijst (ZAL) geregeld. Mocht u de overeenkomst met de DVZA-leverancier nog niet hebben getekend, regel dit dan in de komende weken.

De juristen van de LHV hebben alle DVZA-verwerkersovereenkomsten beoordeeld en waar nodig bij leveranciers aangedrongen op aanpassingen. Bent u lid van de LHV en heeft u nog vragen over de verwerkersovereenkomst? Dan kunt u contact opnemen met Juridische Zaken via jz@lhv.nl

Financiering DVZA-overeenkomst

Aan de DVZA-overeenkomst zijn voor veel huisartsenpraktijken extra (beheers)kosten verbonden. LHV, InEen en OPEN hebben aangedrongen op een landelijke regeling voor vergoeding van deze kosten, die huisartspraktijken maken om te kunnen voldoen aan de OPEN-vereisten. Daarom zijn we in gesprek gegaan met het ministerie van VWS en Zorgverzekeraars Nederland.

We hebben met VWS en ZN overeenstemming bereikt over een andere en meer toekomstbestendige opzet van de DVZA en over een overgangsregeling. Die structurelere oplossing is nodig, omdat de DVZA niet alleen nodig is voor OPEN, maar ook een rol kan spelen in andere gegevensuitwisselingstrajecten zoals dossieroverdracht. Meer informatie over de structurele oplossing en de overgangsregeling volgt zodra de financiering rond is.

Andere aandachtspunten

Voor sommige praktijken is het ook nog nodig om de UZI-registratie in orde te brengen.

Voor praktijken waarbij de HIS-leverancier LSP+ gebruikt als DVZA is het nodig om aangesloten te zijn op het LSP.

Lees in ons eerdere bericht een toelichting op deze stappen; gebruik de informatie die u ontvangt van uw regionale OPEN-coalitie en van uw HIS-leverancier om precies te weten hoe het in uw situatie zit.

Bron:LHV